Shihni dhe degjoni brenda disa sekondave ku shpiegohet se gjuha greke dhe vete kombi grek eshte nje krijese fallse!

Huazuar nga faqja zyrtare e Agim Gashit

Shihni dhe degjoni brenda disa sekondave ku shpiegohet se gjuha greke dhe vete kombi grek eshte nje krijese fallse!