Harta e përhapjes apo shtrirjes së shqiptarëve në territorin e Turqisë

Kjo është harta e vendbanimeve shqiptare ne Turqi,të cilët kanë emigruar në këtë shtet pas viteve 1920 nga Kosova,Ilirida dhe Çameria.

Konsiderohet se në Turqi mund të jenë së paku 1.3 deri në 3.5 milion shqiptarë, që përbën 0.5 deri në 2 për qind të popullatës së këtij shteti. Por, Turqia nuk i njeh shqiptarët si minoritet në këtë shtet.

Shqiptarët e shpërngulur në Turqi, janë të vendosur më shumë në pjesën evropiane por edhe të Azisë, më shumë në qytete më pak në fshatra.

Shqiptarët nuk janë shënuar në rezultatet zyrtare të regjistrimit, pasi që ata janë regjistruar si turq dhe një numër i madh prej tyre është asimiluar.

Kjo është harta e vendbanimeve të shqiptarëve në Turqi, të cilët kanë migruar në këtë shtet kryesisht pas vitit 1920 nga Kosova, Ilirida e Çamëria.