GREKËT JAN THJESHT NJË SHPIKJE DHE PRODUKT FETAR

GREKËT JAN THJESHT NJË SHPIKJE DHE PRODUKT FETAR MADJE ATO QË PRETENDOJN QĖ JAN GREK ATDHEU I TYRE ESHTË AZIA DHE EGJIPTI

Anglishtja e vjetër Grecas, Crecas (shumës) “Grekët, banorët e Greqisë”, huazim i hershëm gjermanik nga latinishtja Graeci “the Hellenes”, me sa duket nga greqishtja Graikoi. Aristoteli, i cili ishte i pari që përdori Graikhos si ekuivalent me helenët (“Meteorologica” I.xiv), shkroi se ai ishte emri i përdorur fillimisht nga ilirët për dorianët në Epir, nga Graii, emri vendas i popullit të Epirit.

Grekët,  Faqe 171

“Graikoi” (shih Grote, Historia e Greqisë, , faqe 11)

Grekët ishin një popull ilir emri i të cilit do të thoshte “malësorë” dhe romakët, të parët në kontakt me këta grekë, e zgjeruan titullin në të gjitha racat helene, të njohura fillimisht si Danai, Akhaioi, Helenët, Dorianët dhe të tjerë. Të gjitha këto fise erdhën nga veriu i Lindjes, duke ndjekur trakasit, pellazgët dhe racat e tjera të hershme sllave ose kelto-latine.

Të gjitha ishin po aq të pasjellshëm dhe e mësuan qytetërimin aziatik nga turanët e Azisë së Vogël dhe nga tregtarët babilonas dhe fenikas; huazim gjithashtu pa dyshim nga egjiptianët rreth vitit 1300 p.e.s. (shih Egjipt). Në Trojë dhe në Mikenë, rreth vitit 1500 p.e.s., gjejmë një kulturë aziatike midis një populli që me sa duket nuk ishte në gjendje të shkruante.

[Grekët i morën rrokjet dhe alfabetet e tyre, artet e tyre të hershme, peshat dhe masat e tyre, ose shumë legjenda dhe emra perëndish, nga Azia e Vogël (shih Edin.

Recension, korrik 1901, f. 28-48, “Greqia dhe Azia”). Në epokën e saj të madhe (300 deri në 300 p.e.s.) grekët i kishin tejkaluar shumë mësuesit e tyre të hershëm dhe ndikimi dhe gjuha e tyre u përhap në Azi dhe dominuan perandorinë Seleucid dhe Ptolemaike deri në Indi dhe Egjipt të Sipërm, për dy shekuj të tjerë; por baza e këtij qytetërimi gjendet në Babiloni,-Ed.] Ndërsa grekët arritën në brigjet e Egjeut dhe kaluan në Joni, ata ranë në kontakt me artet e atëhershme mjaft të panjohura në Evropë. Vetëm rreth 800 deri në 700 .c. a filluan bardët e tyre të thurinin histori, mitologji dhe poezi legjendare, nga traditat gojore të racës së tyre dhe nga mitet e aziatikëve.

Grekët adoptuan rrokjen aziatike dhe alfabetet e hershme të Karianëve,
_______
Burimi:

https://www.goodreads.com/book/show/6472140-encyclopedia-of-religions-or-faiths-of-man-part-2

Enciklopedia e Religjioneve ose Besimeve të Njeriut, Pjesa 2 Nga J. G / Teuta Ilire Reka