Gjuha greke është veçse një shartim dhe jo degë e pellazgjishtes

Vet gjuha greke nga me të «lashtat» na thotë se:

Në mitologjinë greke, Pellazgu ( greqishtja e vjetër: Πελασγός, Pelasgós do të thotë “i lashtë” ishte paraardhësi me të njëjtin emër i Pellazgëve, banorëve mitikë të Greqisë se sotme që themeluan adhurimin e Zeusit Dodonaean, Hephaestusit, dijeve të Kabeirëve dhe të tjerëve …

Në pjesët e ndryshme të vendit të banuara dikur nga pellazgët, ekzistonin tradita të ndryshme për origjinën dhe lidhjen e Pellazgut. Grekët e «lashtë» madje besonin se ai ishte njeriu i parë.

Ok shumë bukur – shumë saktë, pra; e pranojnë apo e besojnë që është njeriu më i parë dhe që Pellasg do të thotë “i lashtë” – atëhere bije pyetja ju grekët e «lashtë» nga e nxirrni kuptimin e EMRIT PELAZG = I LASHTE?

Një studium të mirëfilltë mbi këtë temë: “Fjala pellasde-ilire-shqipe da>de>dhé (tokë) në funksione onomastike” ka kryer i nderuari PROF. DR. REXHEP DOÇI – i cili vërteton se Pellazgu në krye të herës është quajtur PELLASD (Pellast).

Mandej pas kesaj krejt e vërtetuar prej shqipes së lashtë del se Pellasg (pellasd) ka kuptimin: “PE lasht As; Të lashtët Pellasgē”.

Çka do të thotë kjo?

Gjuha greke jo vetëm që është e krijuar prej fondit gjuhësor të fiseve më të lashta pellasgjike, por; ajo me gojën e saj pranon se janë shumë më të vonë se pellasgët dhe se gjuha e tyre normal është thjeshtë një degëzim “tekniko-religjionar” i krijuar prej fanarioteve tregëtarë trojanë me origjine pellazgo – ilire …

Tek gjuha e lashtë e fisit DORIK kemi: GĒ = DHE (Tokë), pra kjo vërteton edhe njëherë se PELLASG = PELLASD, ashtu si tek gjuha shqipe kemi:

Gjer = Deri (E plot shembuj të tjerë)

GJER parafj. pj.

Deri. Gjer aty (atje, këtu). Gjer ku? Gjer kur? Gjer në fund (në mes). Gjer në shtëpi. Gjer nesër. Gjer në mbrëmje (në mëngjes). Gjer në grykë (në fyt, në palcë, në dhëmbë). Gjer në dhjetë vjeç. Gjer në njëzet veta. Gjer edhe fëmijët e kuptojnë.

Pra PELLASG do të thotë pjella e parë e lashtë e dheut Tokës (Gji).

– Gjuha greke është veçse një #shartim dhe jo degë e pellazgjishtes, e sigurisht fjalët bazike të saj janë veçse Pellazgo-ilire_shqipe

Aleksander Hasanas