Emocionuese / Arbëreshët, shqiptarët që adhurojnë kulturën e tyre dhe nuk vuajnë nga „SINDROMA E STOKHOLMIT“

Luana Croella nga Katundi arbëresh qau kur shkel për të parën herë Krujën

Luana Croella-në nga Katundi arbëresh Greci e rastisa ta fotografoj dhe duke qarë kur shkel për të parën herë Krujën.

E përlotur më thotë se sipas të dhënave familjare rrënjët e tyre janë nga këtu

Dashuri më të madhe, më shkëmbore e më hyjnore unë nuk njoh se sa kjo e 5 shekujve!

ARBERESH JU DUAM SHUM, JENI MË TË MIRET E KOMBIT

LINKUUUUUUU