Dȯkumenti oficial nga shteti Gjerman: Koha kur Shqipëria i jepte “ borxhe” edhe Gjermanisë

Raportet shqiptaro-gjermane ne vitet 1943-1944 kur territoret shqiptare ishin ȯƙupuɑɾ nga ushtria na.ziste perbejne nje fushe e cila duhet rishikuar.

Kjo per shkak se pavaresisht situates se krijuar midis komandës gjermane dhe Komitetit te Perkohshem ekzekutiv ekzistonte nje raport i “çuditshëm”. Komanda ne fjale i kishte lene “qeverise” shqiptare dorë te lire ne shume drejtime.

Nje konstatim i tille vihet re edhe nga ky dokument i Drejtorise Qendrore te Bankes Kombetare me Komitetin e Perkohshem Ekzekutiv, ku sipas te cilit drejtoria ne fjale, duke u mbeshtetur ne kerkesen e Konsullates Gjermane, i kishte lëvruar per te dyten here Fuqive te Armatosura  Gjermane 5.000.000 franga.

A iu rikthyen ndonjehere Bankes Shqiptare këto borxhe nga ushtria gjermane?

Besoj qe jo!

Prandaj pervec reperacioneve qe iu kerkuan Gjermanise pas 1945-ses, keto borxhe ishin nje ze i vecante, qe nuk figurojne ne kerkesat zyrtare.